DGS Leerstof MBO/AOC

Bedrijfsadministratie voor het AOC.

Onder deze naam zijn deze geactualiseerde praktijkgerichte leermethoden actuele bedrijfsadministratie ontwikkeld, bestaande uit:

  • de basisreeks van 4 modulen BA-1 t/m BA-4, bvk aan te bieden in 1e fase, tevens als voorkennis voor:
  • de praktijkreeks van 4 modulen BA-5 t/m BA-8 (+ bijlagen), bvk aan te bieden in 2e of 3e fase.


In april 2019 zijn van de modulen BA-1 t/m BA-5 en BA-7 t/m BA-8 herziene 4e drukken verschenen van beide reeksen, dit zijn geactualiseerde drukken van de hand van Jaap Vlaming . Deze zijn te gebruiken ingaande schooljaar 2019-2020, alsmede voor 2020-2021, 2021-2022, enz. 


Beide reeksen zijn gedifferentieerd en leverbaar in 2 branche-richtingen, namelijk: ag = agrarische productie en hd = handel en dienstverlening. Deze leermethode sluit aan bij de actuele beroepspraktijk en integreert in de bedrijfsadministratie ook een stuk basiskennis bedrijfseconomie en actuele fiscale regelgeving.

Het geheel is tevens gericht op het praktisch leren voeren van de basis-computerboekhouding voor een agrarische resp. MKB-onderneming (een moderne praktische koppeling met Rabo-telebankieren is opgenomen in BA-6). Van deze module is géén 4e druk verschenen, de 3e druk is nog wel leverbaar.

Maar ook bijv. op het leren interpreteren van het fiscaal jaarrapport, de communicatie met de boekhouder, en het begrijpen en optimaal benutten van de actuele fiscale wet- en regelgeving, met name van ondernemersfaciliteiten.


De AOC-opleidingen zijn deze jaren gebaseerd op de BKS (Beroeps-gerichte Kwalificatie Structuur).


Onze methoden zijn steeds mede gericht op de actuele kwalificatiedossiers, d.w.z. niet alleen op beroepscompetenties (CKS), resp. kerntaken en werkprocessen (BKS), maar en vooral ook op onderliggende beroepsgerichte kennis en vaardigheden. Ook voor het meer traditionele beroeps- en praktijkgerichte MBO-onderwijs zijn onze leermethoden daarom bijzonder geschikt om te gebruiken, zoals ook moge blijken uit de inhoud, onderwerpen, en invulling daarvan in de diverse modulen.


Veel AOC-opleidingen bieden ook de optie voor afgestudeerden om een eigen onderneming te starten; een nieuw onderdeel in de kwalificatiestructuur als de CE Ondernemerschap (Certificeerbare Eenheid) speelt daar mede op in. In dit kader zijn ook financieel-administratieve vaardigheden en fiscale inzichten van belang. Waar dezen in de beroepsgerichte dossiers niet overal te herkennen zijn, behoren ze uiteraard wel in de beroepsopleiding voor betreffende deelnemers voldoende aan bod te komen. Onze leermodulen voorzien ook in een stuk ontwikkeling van deze vaardigheden en inzichten.

Reactie plaatsen