Page content

BAdm. handel/dienstverl.

Bedrijfsadministratie voor het AOC (branches hd = handel/dienstverlening)

De methode is grotendeels concentrisch opgebouwd: vanaf de eerst module wordt in elke volgende module steeds voortgebouwd op de onderwerpen en inzichten uit eerdere modulen. De modulen BA1 t/m BA4 worden afgesloten met geïntegreerde eindopdrachten (voorbeeldtoetsen). Bedoeling van BA5 en BA-7 t/m BA8 is vooral het zelfstandig leren voeren/doorzien van de computerboekhouding van het eigen bedrijf, alsmede het interpreteren van de fiscale jaarrekening en actuele regelgeving, in samenspraak met de boekhouder. Overzicht modulen (leverbaar per voorjaar 2019, voor gebruik in cursusjaren ’19-’20, ’20-’21, ’21-’22, enz.) Alle modulen zijn uitgevoerd als werkboeken (in een doelmatige, betaalbare, en praktisch hanteerbare uitvoering). Per module is tevens een docentenhandleiding leverbaar, waarin integraal opgenomen alle uitwerkingen van de opgaven.

code druk 4titel module (+ subtekst nadere omchrijving)pag.’s
hd-BA14Balans, vermogen en basisadministratie Vermogensontwikkeling, registratie via kas, bank, enz., en introductie eenvoudige balans-grootboekrekeningen.64
hd-BA24Opbrengsten, kosten en winst Berekening van fiscale opbrengsten, kosten, winst, ook branchespecifiek, verwerking via uitbreiding grootboekrekeningen.60
hd-BA34Coderen, dagboeken en kolommenbalans Coderen mutaties, via dagboeken en grootboek-rekeningen naar kolommenbalans, en winstbepaling incl. Rekening-schema GROS overige sectoren.64
hd-BA44Moderne bedrijfsadministratie Overview basis-administratie (BA1 t/m BA3), + BTW-boekhouding: systemen, boekingen, BTW-aangifte t/m -afrekening.64
hd-BA54Specifieke brancheboekingen Diverse praktijkboekingen, bv. onr. zaken, financiering/leasing, kortingen, ondernemingsvormen, bv. vennootschappen, inbreng, winstdeling, boekingen vennoten.64
hd-BA63Computerboekhouden in de (MKB-) praktijk Uitvoeren branchecasus geheel boekjaar: inrichten, openen, inboeken, afsluiten, beoordelen, incl. reële digitale koppeling Rabo-telebankieren64
BA-6b3Bijlage Handleiding PC-boekhoudpakket Mifas Ter bevordering van zelfwerkzaamheid24
hd-BA74Fiscale jaarrekening en fiscale regelgeving Fiscaal jaarrapport lezen/interpreteren, benutten fiscale regelgeving en faciliteiten, module + Bijlage hd-BA7b4 Fiscaal rapport casusonderneming (MKB)44 + 24
hd-BA84Kengetallen, analyseren en opzet begroting Overstap van fiscaal naar bedrijfseconomisch inzicht60