Page content

BAdm. handel/dienstverl.

Bedrijfsadministratie voor het AOC (branches hd = handel/dienstverlening)

De methode is grotendeels concentrisch opgebouwd: vanaf de eerst module wordt in elke volgende module steeds voortgebouwd op de onderwerpen en inzichten uit eerdere modulen. De modulen BA1 t/m BA4 worden afgesloten met geïntegreerde eindopdrachten (voorbeeldtoetsen). Bedoeling van BA5 t/m BA8 is vooral het zelfstandig leren voeren/doorzien van de computerboekhouding van het eigen bedrijf, alsmede het interpreteren van de fiscale jaarrekening en actuele regelgeving, in samenspraak met de boekhouder. Overzicht modulen (leverbaar per voorjaar 2014, voor gebruik in cursusjaren ’14-’15, ’15-’16, ’16-’17, ’17-’18, enz.) Alle modulen zijn uitgevoerd als werkboeken (in een doelmatige, betaalbare, en praktisch hanteerbare uitvoering). Per module is tevens een docentenhandleiding leverbaar, waarin integraal opgenomen alle uitwerkingen van de opgaven.

code druk 3 titel module (+ subtekst nadere omchrijving) pag.’s
hd-BA13 Balans, vermogen en basisadministratie Vermogensontwikkeling, registratie via kas, bank, enz., en introductie eenvoudige balans-grootboekrekeningen. 64
hd-BA23 Opbrengsten, kosten en winst Berekening van fiscale opbrengsten, kosten, winst, ook branchespecifiek, verwerking via uitbreiding grootboekrekeningen. 60
hd-BA33 Coderen, dagboeken en kolommenbalans Coderen mutaties, via dagboeken en grootboek-rekeningen naar kolommenbalans, en winstbepaling incl. Rekening-schema GROS overige sectoren. 64
hd-BA43 Moderne bedrijfsadministratie Overview basis-administratie (BA1 t/m BA3), + BTW-boekhouding: systemen, boekingen, BTW-aangifte t/m -afrekening. 64
hd-BA53 Specifieke brancheboekingen Diverse praktijkboekingen, bv. onr. zaken, financiering/leasing, kortingen, ondernemingsvormen, bv. vennootschappen, inbreng, winstdeling, boekingen vennoten. 64
hd-BA63 Computerboekhouden in de (MKB-) praktijk Uitvoeren branchecasus geheel boekjaar: inrichten, openen, inboeken, afsluiten, beoordelen, incl. reële digitale koppeling Rabo-telebankieren 64
BA-6b3 Bijlage Handleiding PC-boekhoudpakket Mifas Ter bevordering van (competentie) zelfwerkzaamheid 24
hd-BA73 Fiscale jaarrekening en fiscale regelgeving Fiscaal jaarrapport lezen/interpreteren, benutten fiscale regelgeving en faciliteiten, module + aparte Bijlage hd-BA7b3 Fiscaal rapport casusonderneming (MKB) 44 + 24
hd-BA83 Kengetallen, analyseren en opzet begroting Overstap van fiscaal naar bedrijfseconomisch inzicht 60