Page content

BAdm. agrar.productie

Bedrijfsadministratie voor het AOC (branches ag = agrarische productie) De methode is grotendeels concentrisch opgebouwd: vanaf de eerst module wordt in elke volgende module steeds voortgebouwd op de onderwerpen en inzichten uit eerdere modulen. De modulen BA1 t/m BA4 worden afgesloten met geïntegreerde eindopdrachten (voorbeeldtoetsen). Bedoeling van BA5 en BA7 t/m BA8 is vooral het zelfstandig leren voeren/doorzien van de computerboekhouding van het eigen bedrijf, alsmede het interpreteren van de fiscale jaarrekening en actuele regelgeving, in samenspraak met de boekhouder. Overzicht modulen (leverbaar per voorjaar 2019, voor gebruik in cursusjaren ’19-’20, ’20-’21, ’21-’22, enz.) Alle modulen zijn uitgevoerd als werkboeken (in een doelmatige, betaalbare, en praktisch hanteerbare uitvoering). Per module is tevens een docentenhandleiding leverbaar, waarin integraal opgenomen alle uitwerkingen van de opgaven.

code druk 4 titel module (+ subtekst nadere omchrijving) pag.’s
ag-BA14 Balans, Vermogen en basisadministratie Vermogensontwikkeling, registratie via kas, bank, enz., en introductie eenvoudige balans-grootboekrekeningen. 64
ag-BA24 Opbrengsten, kosten en winst Berekening van fiscale opbrengsten, kosten, winst, ook branchespecifiek, verwerking via uitbreiding grootboekrekeningen. 60
ag-BA34 Coderen, dagboeken en kolommenbalans Coderen mutaties, via dagboeken en grootboek-rekeningen naar kolommenbalans, en winstbepaling incl. Rekening-schema GRAS agrar. sectoren. 64
ag-BA44 Moderne bedrijfsadministratie Overview basis-administratie (BA1 t/m BA3), + BTW-boekhouding: systemen, boekingen, BTW-aangifte t/m -afrekening. 64
ag-BA54 Specifieke brancheboekingen Diverse praktijkboekingen, bv. onr. zaken, financiering/leasing, kortingen, ondernemingsvormen, bv. vennootschappen, inbreng, winstdeling, boekingen vennoten. 64
ag-BA63 Computerboekhouden in de (agrar.) praktijk Uitvoeren branchecasus geheel boekjaar: inrichten, openen, inboeken, afsluiten, beoordelen, incl. reële digitale koppeling Rabo-telebankieren 64
BA-6b3 Bijlage Handleiding PC-boekhoudpakket Mifas Ter bevordering van zelfwerkzaamheid 24
ag-BA74 Fiscale jaarrekening en fiscale regelgeving Fiscaal jaarrapport lezen/interpreteren, benutten fiscale regelgeving en faciliteiten, module + aparte Bijlage ag-BA7b4 Fiscaal rapport casusonderneming (agrarisch) 44 + 24
ag-BA84 Kengetallen, analyseren en opzet begroting Overstap van fiscaal naar bedrijfseconomisch inzicht 60